Posters

44.spotkanie Białostockiej Grupy .net (not used)

Białostocka Grupa .net – prezentacja nt. CMS-a zwanego Orchard

Białostocka Grupa .net – pojedynek koderów

C#, milordzie (for fun and glory)

Off Cinema Festival (rejected)

Dni Wydziału Architektury PB

Opera I Filharmonia (school project)

Opera I Filharmonia (school project)

Opera I Filharmonia (school project)